Sähköasemien kuntokartoituspalvelu

Sähköasema-alue

• perustusten kunto ja kojetelineiden korroosio
• virta- sekä jännitemuuntajien öljyvahinkoon varautuminen / esto
• omakäyttömuuntajien perustukset, altaat ja aidat
• puusto- ja mastorakenteet kaapelikanavat, kanavien yleiskunto, kaapelihyllyt, mahdolliset pieneläinongelmat
• kaapelikanavien kannet, lahonneisuus, kallistus, kunto / korjaustarve
• sala-ojien kuvaus / kaivot / toiminta poisto sihdit, avaus
• viivästysaltaiden kunto

Muuntajaperustus

• silmämääräinen tarkastelu, dokumentointi valokuvaamalla
• suojaseinien betonipinnat / rapistumisen esto
• kiviarinan kivien ja palkistojen tarkastus, mahd. öljyvahingot öljyyntyneiden arinakivien vaihto
• miesluukkujen kunnon tarkastus / vaihto uusiin
• kiviarinan teräsverkkojen ja altaan muiden rakenteiden visuaalinen tarkastus ja dokumentointi altaasta käsin / robottikamerakuvaus (ennen altaasta käsin suoritettavia toimenpiteitä huomioimme mahdolliset työturvallisuutta edistävät seikat tekemällä väliaikaistuennan arinan alle)
• vesitysjärjestelmän testaus ja altaan vesipainekoe
• rakenteen yleisarviointi ja mahdolliset korjaustarpeet kirjaamme kuntokartoitusraporttiimme

Sähköasemarakennuksen kunto

• laiterakennuksien kunto, vesikatto, läpiviennit, kattoturvatuotteet, perustukset, ikkunat, ovet, salaojat sekä rännikaivot
• akkuhuoneen lattian pitävyys vahinkotilanteissa / korjausehdotus
• rakenteen yleisarviointi ja mahdolliset korjaustarpeet kirjaamme kuntokartoitusraporttiimme

Kuntokartoituksen tuloksena

Laadimme raportin tarkastettujen kohteiden kunnosta sekä mahdollisesta korjaustarpeesta. Jos korjattavia tai huollettavia kohteita löytyy, teemme kustannuslaskelman toimenpiteistä. Asiakkaan tehtäväksi jää arvioida korjauskohteiden kiireellisyys ja budjetointivaraukset.

Kuvia