Teollisuusrakentaminen

Perustussuunnittelu

• mastoperustukset
• voimalinjaperustukset
• koneperustukset
• tuulivoiman perustukset
• valomainosperustukset

Rakentaminen

• rakennukset
• hallit
• tehdasrakennukset
• pumppaamot
• perustukset

Betonirakentaminen

• bunkkerit
• väestösuojat
• kaukolömpöpumppaamot
• vedenpumppaamot
• mastoperustukset
• voimalinjaperustukset
• koneperustukset
• tuulivoimalan perustukset
• 1-luokan betonirakenteet

Teräsrakentaminen

• rautarakennetyöt
• hitsaukset
• asennukset
• korjaukset
• hiekkapuhallukset
• maalaustyöt

Maanrakentaminen

• kaivinkonetyöt
• paalutukset
• pohjanvahvistukset

Maastorakentaminen

• perustukset maastossa
• kuljetukset ja nostot
• mastopystytykset
• johtoaukearaivaukset, harvennukset ja puun kaadot
• vesistökuljetukset ja -asennukset
• sukelluspalvelut ja -asennuksetReferenssejä mm. Fingrid oyj, Jyväskylän Energia Oy, Empower Oy


Kuvia


Maanrakennus