Voimajohdon rakennus

Palveluitamme

• voimajohtoperustukset
• pylväiden kasaukset
• pylväspystytykset
• harustettujen pylväiden asennus
• maanrakennus
• keinosaaren ja perustusten rakennus merelle

Referenssejä mm. Jyväskylän Energia Oy, Eltel Oyj, TLT-Building Oy, Empower Oy

Kuvia


Keinosaareen rakentaminen


Joen alitus